Terapie proti plísním modrým světlem (ABL) byla v literatuře široce studována k léčbě různých mikrobiálních infekcí. Uvádí se, že modré světlo o vlnových délkách od 400 do 470 nm účinně inhibuje různé druhy bakterií a hub. Existující studie obvykle uvádějí míru životaschopnosti patogenů při ozařování modrým světlem s různými parametry dávkování. Podle našich nejlepších znalostí však dosud neexistuje práce zaměřená zejména na studium účinku terapie ABL na léčbu kandidové vaginitidy, kde je důležité studovat životaschopnost jak Candida albicans (C. albicans), tak lidských vaginálních epiteliálních buněk. Cílem této práce je provést pokusy s ABL na obou těchto buňkách, analyzovat účinky a určit nejlepší vlnovou délku ABL ze tří kandidátů, tj. 405 nm, 415 nm a 450 nm. Byla měřena životaschopnost buněk C. albicans a lidských vaginálních epiteliálních buněk ozářených třemi zdroji modrého LED světla, jejichž intenzita ozáření (hustota výkonu) byla nastavena na 50 mW/cm2. Na základě experimentálních údajů byly sestaveny dynamické modely životaschopnosti C. albicans a epiteliálních buněk. Kromě toho jsme v této práci sestavili také funkční vztah mezi životaschopností těchto dvou typů buněk, pomocí kterého jsme dále porovnávali účinky ozáření modrým světlem jak na buňky C. albicans, tak na buňky vaginálního epitelu. Experimentální údaje ukázaly, že při dosažení přibližně 80% míry inhibice C. albicans byla míra přežití epiteliálních buněk 0,6700, 0,7748 a 0,6027 pro ošetření světlem o vlnové délce 405 nm, 415 nm a 450 nm. Na druhou stranu, při simulaci funkčního vztahu mezi životaschopností obou typů buněk se míra přežití epiteliálních buněk při použití světla o vlnové délce 405 nm, 415 nm a 450 nm, kdy byl C. albicans zcela potlačen, stala 0,5783, 0,6898 a 0,1918. Experimentální údaje i výsledky modelové simulace tedy prokázaly, že světlo o vlnové délce 415 nm má účinnější protiplísňový účinek s menším poškozením epiteliálních buněk než světlo o vlnové délce 405 nm a 450 nm.

Celá studie: Multimodal vaginal toning for bladder symptoms and quality of life in stress urinary incontinence – PMC (nih.gov)