Jak aplikátor funguje

Fotobiomodalační aplikátor MyVibe.doctor využívá dvou prospěšných vlnových délek světla, které podporují buněčnou aktivitu svalů, nervů a pojivových tkání. Tato revoluční technologie pomáhá ženám každého věku eliminovat nežádoucí bakterie a dosáhnout optimálního vaginálního zdraví. Několik úrovní jemných vibrací pak zvyšuje průtok krve v oblasti aplikace a stimuluje senzorickou funkci nervových zakončení. Pravidelné používání aplikátoru tak vede ke zvýšení vaginální citlivosti a tím i větší sexuální spokojenosti., pulvinar dapibus leo.

Světlo je zdrojem energie pro všechno živé. Sluneční světlo využívají rostliny pro přeměnu nukleotidu adenosintrifosfátu na energii používanou téměř ve všech buněčných procesech. Světlo je nezbytnou součástí i našeho každodenního života a ve specifických vlnových délkách je prospěšné i pro naše buňky.
 
Zvýšením příjmu tohoto prospěšného světla je možné zvýšit i zdraví buněk. Světlo v určitých vlnových délkách totiž znamená rychlejší či efektivnější opravu a hojení buněk.
 
Revoluční technologie a design aplikátoru MyVibe.doctor využívají léčivou sílu dvou prospěšných vlnových délek světla, které vám pomohou dosáhnout optimálního vaginálního zdraví. Více než 3000 studií o účincích fotobiomodulace (světelná terapie) ukazuje, že modré světlo a červené světlo pozitivně ovlivňují správnou funkci buněk.
 
Fotobiomodulační aplikátor MyVibe.doctor je neinvazivním nástrojem, který podporuje vaginální zdraví využíváním prospěšných forem světla a několika stupňů jemných vibrací.
 
ČERVENÉ SVĚTLO S VLNOVOU DÉLKOU 650 NANOMETRŮ
Na rozdíl od jiných vlnových délek může červené světlo proniknout do dermálních vrstev pokožky, aby stimulovalo průtok krve a zvýšilo zásobování vnějších vrstev pokožky kyslíkem a živinami. Toto světlo může pomoci v boji proti vysychání tkáně tím, že stimuluje alveolární žlázy odpovědné za produkci nezbytné přirozené lubrikace. Může také pomoci opravit poškozená elastická vlákna tkáně a více stimulovat produkci kolagenu ke zvýšení elasticity.
 
MODRÉ SVĚTLO S VLNOVOU DÉLKOU 477 NANOMETRŮ
Modré světlo má díky svým antimikrobiálním účinkům nejvýznamnější dopad na povrchové vrstvy pokožky. Dokáže sterilizovat vaginální bakterie, aniž by negativně ovlivnilo jemnou rovnováhu pH. Eliminací nežádoucích bakterií a udržováním přirozeného pH může modré světlo pomoci detoxikovat tkáň a eliminovat nežádoucí pachy.
 
VIBRAČNÍ FUNKCE
Jemné vibrace mají pozitivní vliv na fibroblasty, které pomáhají k remodulaci extracelulárního matrixu – mezibuněčného prostoru – což má za následek zlepšení svalové síly pánevního dna.
 
Několik úrovní vibrací zvyšuje průtok krve v oblasti aplikace a stimuluje senzorickou funkci nervových zakončení. To vede ke zvýšené vaginální citlivosti a větší sexuální spokojenosti.
 
FOTOBIOMODULACE (PMB)
MyVibe.doctor je fotobiomodulační aplikátor. Jeho diody poskytují světlo o vlnových délkách podporujících buněčnou aktivitu svalů, nervů a pojivových tkání.
 
Hlavní pozitivní účinek fotobiomodulační terapie probíhá v mitochondriích, které jsou hnacím motorem každé buňky. Když se buňky dostanou do stresu v důsledku nemoci, zranění nebo stárnutí, mitochondrie produkují oxid dusnatý, který následně snižuje produkci adenosintrifosfátu dodávajícího buňkám energii. Tento stav vede až k oxidativnímu stresu a tedy k zánětu a odumření buněk.
 
Jakmile se obnoví normální mitochondriální funkce aplikovanou fotobiomodulací pomocí PBM vaginálního aplikátoru MyVibe.doctor, zlepší se rovněž buněčný metabolismus, což umožní produkci kolagenu a elastinu, hojení nervů a zvýšenou svalovou kontrolu.
 
Kromě toho může terapie prostřednictvím fotobiomodulace posílit zpětnovazební smyčku v nervech pro udržení nedobrovolného tonusu svalů pánevního dna a umožnit lepší nevědomou kontrolu nad těmito svaly.
 
S fotobiomodulačním vaginálním aplikátorem MyVibe.doctor je možné dosáhnout optimálního vaginálního zdraví.
 
MyVibe.doctor poskytuje ženám neinvazivní, bezbolestnou alternativu pro zabezpečení vaginálního zdraví a celkové pohody prostřednictvím inovativní světelné terapie a jemných vibrací.