Cíl: Tento výzkum je prvním, který hodnotí účinnost transvaginální fotobiomodulační terapie (TV-PBMT) u chronické pánevní bolesti. Materiál a metody: Observační analýza 128 žen, které podstoupily TV-PBMT pro chronickou pánevní bolest. Minimální klinicky významný rozdíl, definovaný jako pokles o ≥ 2 body na numerické škále hodnocení bolesti 0-10 (NPRS), a Cohenův d koeficient velikosti účinku byly vypočteny v průběhu devíti léčebných procedur pro celkovou bolest a bolest při aktivitách. Výsledky: V porovnání s výchozím stavem došlo u 64,5 % žen ke zlepšení celkové bolesti, bolesti při stolici, pohlavním styku, cvičení, močení, sezení a bolesti vulvy (minimální klinicky významný rozdíl = -2,4, -2,0, -2,4, -2,1, -2,1, -2,0, -3,1; d = 0,9, 0,7, 0,9, 0,7, 0,7, 0,7, 0,7, 0,9) při 9. léčbě. Závěr: V této kohortě vedla TV-PBMT ke zlepšení pánevní bolesti bez závažných nežádoucích účinků.

Celá studie: An observational cohort study of pelvic floor photobiomodulation for treatment of chronic pelvic pain