Navzdory neustálému zlepšování léčby rakoviny je stále spojena s vážnými vedlejšími účinky, které zhoršují život. Závažnost komplikací určují rizikové faktory související s léčbou i s pacientem. Ty navíc negativně ovlivňují kvalitu života (QoL) a každodenní aktivity pacientů. Proto jsou nezbytné účinné strategie podpůrné péče (1). Biologické účinky fotobiomodulační (PBM) terapie objevil Endre Mester v roce 1965 (2). V současné době je PBM definována jako: “použití neionizujícího optického záření ve viditelném a blízkém infračerveném spektru, které je absorbováno endogenními chromofory k vyvolání fotofyzikálních a fotochemických dějů na různých biologických škálách, aniž by došlo k tepelnému poškození, což vede k fyziologickým změnám a terapeutickým přínosům” (3). Existuje značné množství důkazů podporujících účinnost PBM při prevenci mukozitidy dutiny ústní (OM) u pacientů podstupujících radioterapii (RT) pro rakovinu hlavy a krku (HNC), chemoterapii (CT) nebo transplantaci krvetvorných kmenových buněk (HSCT) (4). Nedávný pokrok v pochopení mechanismů účinku PBM a dozimetrických parametrů PBM vedl ke zkoumání dalších stavů souvisejících s onkologickou léčbou, což může vést k účinnému zvládání širšího spektra komplikací spojených s onkologickou léčbou. To by mohlo zlepšit celkovou kvalitu života, dodržování režimů onkologické léčby a jejich výsledky a zároveň snížit náklady na péči (5).

Celá studie: Photobiomodulation therapy in management of cancer therapy-induced side effects: WALT position paper 2022

70 komentářů

 1. Pingback: flagyl opis
 2. Pingback: bactrim headache
 3. Pingback: cozaar arb
 4. Pingback: diclofenac patch
 5. Pingback: aspirin therapy
 6. Pingback: baclofen effects
 7. Pingback: remeron tinnitus
 8. Pingback: robaxin 1000 mg
 9. Pingback: zantac vs protonix
 10. Pingback: synthroid jittery
 11. Pingback: ivermectin cream 1
 12. Pingback: cipla vardenafil
 13. Pingback: stromectol uk buy
 14. Pingback: vardenafil levitra

Komentáře jsou uzavřené.