ÚVOD
Dysfunkce svalů pánevního dna (PFM) je často spojena se sexuální dysfunkcí u žen.1 Svalové změny související s hypertonickými svaly, například myofasciální dysfunkce, spazmy, hyperaktivita PFM, jsou spojeny především s genitopelvickými bolestmi/poruchami pronikání, například dyspareunií, vaginismem, generalizovanou vulvodynií a provokovanou vestibulodynií.1,2 Možnosti léčby bolestivých stavů jsou různé. Fyzioterapie je léčebnou modalitou, která využívá různé

Návrh studie
Jedná se o dvojitě zaslepenou, paralelní, randomizovanou klinickou studii prováděnou na Porodnicko-gynekologické klinice School of Medical Sciences, University of Campinas, Campinas, SP, Brazílie, od prosince 2018 do září 2020. Studie byla schválena místní institucionální etickou komisí Státní univerzity v Campinas (CAAE: 92766318.4.0000.5404) a byla zaregistrována v REBEC (Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos; Brazilský registr klinických studií) pod číslem RBR-2TDCQ4. Všechny

VÝSLEDKY
Ze 103 žen zařazených do studie bylo 51 randomizováno do skupiny VS s PBMT a 52 do skupiny VS s falešnou PBMT. Schéma účastníků je uvedeno na obrázku 2. Celkem 37 (skupina VS s PBMT) a 44 žen (skupina VS s falešnou PBMT) absolvovalo 10 léčebných sezení. Sociodemografické charakteristiky účastníků jsou uvedeny v tabulce 1.

Průměrný věk účastníků byl 43 ± 14,5 let. Většina těchto žen byla vdaná nebo partnersky založená (63 %), přičemž nebyl zaznamenán žádný rozdíl mezi

DISKUSE
Naše zjištění ukázala, že ženy s MP mají vysokou míru bolestivého pohlavního styku a sexuálních dysfunkcí. Vaginální strečink může mít kromě zlepšení závažnosti bolestivého pohlavního styku účinnost při snižování míry bolestivého pohlavního styku a sexuálních dysfunkcí u žen s MP. Kombinace PBMT a VS však neprokázala žádný další přínos. Obě skupiny navíc vykazovaly snížení bolesti při pohlavním styku hodnocené pomocí FSFI a u žen léčených pouze VS došlo ke zvýšení

ZÁVĚR
U žen s PFMP se vyskytovala vysoká míra bolestivého pohlavního styku a sexuální dysfunkce. Pouze VS a VS s PBMT mohou mít krátkodobou účinnost ve snížení bolestivého pohlavního styku, snížení závažnosti tohoto příznaku a snížení počtu žen se sexuální dysfunkcí hodnocenou validovaným dotazníkem.

Celá studie: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1743609521007438