ÚČEL
Syndrom intersticiální cystitidy a bolesti močového měchýře (IC/BPS) je charakterizován bolestí pánve/měchýře spojenou s citlivostí pánevních svalů, urgencí, frekvencí a dysurií. Předchozí studie ukazují, že transvaginální fotobiomodulace (TV-PBM) snižuje bolest u žen s chronickou pánevní bolestí (CPP). Naším cílem bylo získat předběžné údaje o účinku léčby a adherenci k ní, a to u žen s IC/BPS, které si pro léčbu pánevní bolesti zvolily terapii TV-PBM.

MATERIÁL A METODY
Pozorovací kohortová studie před a po u žen s IC/BPS, které dostaly TV-PBM v 17 ordinacích v USA. Bolest byla měřena pomocí číselné hodnotící škály 0-10 (NRS). Primárním výsledkem byl minimální klinicky významný rozdíl (MCID); snížení celkové intenzity pánevní bolesti o ≥ 2 body NRS od výchozího stavu ve srovnání s obdobím po 8 léčbách. Cohenův koeficient d měřil velikost účinku (nízká velikost účinku d<0,2, střední 0,2<d<0,8 a vysoká d>0,8).

VÝSLEDKY
Ze 140 pacientů s IC/BPS, kteří se sami rozhodli zahájit léčbu TV-PBM, 89,3 % (n=125) dokončilo 4 léčby a 59,3 % (n=83) dokončilo 8. Zlepšení o ≥ 1 bod NRS uvedlo 73,5 % (n=61) a významné zlepšení (≥ 2 body) uvedlo 63,9 % (n=53) po 8 léčbách. V této skupině se počet pacientů se silnou/středně silnou bolestí snížil z 83,1 % (n=44) na 38,5 % (n=20); p<0,001. Míra bolesti se snížila následovně: celková pánevní bolest MCID=-2,7, d=1,07, bolest při močení MCID=-2,6, d=1,0; bolest při cvičení MCID=-2,6, d=0,91, bolest při pohlavním styku MCID=-2,5, d=0,82.

ZÁVĚR
V reálných klinických podmínkách 2/3 žen s IC/BPS, které se rozhodly podstoupit terapii TV-PBM, uváděly významné snížení pánevní bolesti a dysurie. Tato zjištění jsou slibná, je však třeba provést kontrolované studie.

 

Celá studie: Transvaginal Photobiomodulation Improves Pain in Women with Pelvic Muscle Tenderness and Interstitial Cystitis/Bladder Pain Syndrome: A Preliminary Observational Study – ScienceDirect