Vývoj nových technologií, jako je sekvenování, výrazně zlepšil naše znalosti o lidském mikrobiomu. Interakce mezi lidským mikrobiomem a rozvojem některých onemocnění jsou předmětem nedávného výzkumu. Hluboké znalosti o vaginálním mikrobiomu (VMB) ukázaly, že dysbióza úzce souvisí s rozvojem gynekologických a porodnických onemocnění. Dosavadní pokrok v léčbě nebo modulaci VMB však za výzkumným úsilím značně zaostává. Fotobiomodulace (PBM) využívá k léčbě nejrůznějších stavů nízké hladiny světla, obvykle červeného nebo blízkého infračervenému. Několik studií prokázalo, že PBM může kontrolovat mikrobiom a zlepšovat činnost imunitního systému. V posledních letech se věnuje stále větší pozornost mikrobiomu, především střevnímu mikrobiomu a jeho souvislostem s mnoha onemocněními, jako jsou metabolické poruchy, obezita, kardiovaskulární poruchy, autoimunita a neurologické poruchy. Byla studována použitelnost PBM terapií k léčbě střevní dysbiózy, a to se slibnými výsledky. Možné buněčné a molekulární účinky PBM na vaginální mikrobiom představují teoretickou a slibnou oblast, která začíná podnikat první kroky. V tomto přehledu se budeme zabývat možnými mechanismy a účinky fotobiomodulace ve VMB.

Celá studie: New Insights into Photobiomodulation of the Vaginal Microbiome—A Critical Review