Nízkoúrovňová laserová (světelná) terapie (LLLT) je rychle se rozvíjející technologie používaná k léčbě mnoha onemocnění, která vyžadují stimulaci hojení, úlevu od bolesti a zánětu a obnovu funkce. Ačkoli je kůže orgánem, který je přirozeně vystaven světlu více než kterýkoli jiný orgán, stále dobře reaguje na červené a blízké infračervené vlnové délky. Fotony jsou absorbovány mitochondriálními chromofory v kožních buňkách. Následně dochází k transportu elektronů, uvolňování adenosintrifosfátu (ATP) oxidu dusnatého, zvýšení průtoku krve, reaktivních forem kyslíku a aktivaci různých signálních drah. Mohou se aktivovat kmenové buňky, což umožňuje zvýšenou opravu a hojení tkání. V dermatologii má LLLT příznivé účinky na vrásky, jizvy po akné, hypertrofické jizvy a hojení popálenin. LLLT může snížit poškození způsobené UV zářením, a to jak v rámci léčby, tak i jako prevence. U pigmentových onemocnění, jako je vitiligo, může LLLT zvýšit pigmentaci stimulací proliferace melanocytů a snížit depigmentaci inhibicí autoimunity. Přínosem může být i u zánětlivých onemocnění, jako je lupénka a akné. Neinvazivní povaha a téměř úplná absence vedlejších účinků vybízí k dalšímu testování v dermatologii.

Celá studie: Low-level laser (light) therapy (LLLT) in skin: stimulating, healing, restoring