Každý rok jsou miliony žen postiženy poruchami pohlavních orgánů, jako jsou bakteriální vaginóza (BV), rakovina endometria, syndrom polycystických vaječníků (PCOS), endometrióza a děložní myomy (UF). Tyto poruchy představují významnou ekonomickou zátěž pro systémy zdravotní péče a mají závažné důsledky pro zdraví a výsledky plodnosti. Tento přehled se zabývá vztahy mezi střevní, vaginální a děložní dysbiózou a patogenezí různých onemocnění ženského pohlavního ústrojí. V posledních letech se lékaři a vědci zabývající se reprodukčním zdravím zaměřili na mikrobiom, aby prozkoumali jeho roli v patogenezi a prevenci těchto onemocnění. Nedávné studie střevního, vaginálního a děložního mikrobiomu identifikovaly vzorce bakteriálního složení a změny napříč životem jedince spojené se specifickými zdravými a nemocnými stavy, zejména pokud jde o vliv osy estrogen-střevní mikrobiom na poruchy vyvolané estrogeny (jako je rakovina endometria, endometrióza a UF) a poruchy spojené s nedostatkem estrogenů (jako je PCOS). Dále se tento přehled zabývá příspěvkem nedostatku vitaminu D ke střevní dysbióze a změněnému metabolismu estrogenů a také tím, jak tyto změny hrají klíčovou roli v patogenezi UFs. Další výzkum vlivu mikrobiomu na reprodukční zdraví a plodnost je nezbytný.

Celá studie: Gut and genital tract microbiomes: Dysbiosis and link to gynecological disorders – PMC (nih.gov)